Sponvika

Vi har veldig liten informasjon om klatring i Sponvika annet enn at det har vært klatret i dette området. Det skal være et felt innerst i Svalerødkilen. Feltet er østvendt og det er ca. 10 ruter på grad 5 og oppover der.

Det er nok meget mulig at dette feltet ligger på privat grunn, så ta derfor hensyn til dette før du setter i gang. HKK har ikke vært på befaring og vedlagte bilde er kun lagd på basis av hva vi har kunnet finne som potensielt klatrefelt via google maps 😉

svalerodkilen1

Har du, eller kjenner du noen som har klatret her så ta kontakt med oss så vi får litt mer «input».

Føreren er under arbeid, mer info kommer (kanskje 😉  )
FELT 1 – ???
Rutenavn (fra høyre til venstre)
1) ???

Leave a Reply