HMS

 1. Mål for HMS for Halden Klatreklubb
  HKK skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere tilknyttet klubben.
 2. Organisering
  Ansvarsfordeling: Leder og nestleder i klubben har sammen ansvaret for at sikkerhetsoppgavene blir ivaretatt.

  Verv: Sikkerhetsansvarlig, leder, klatreinstruktør 1 høyfjell
  Verv: Sikkerhetsansvarlig, nestleder, klatreleder inne

  Oppgaver som skal ivaretas av sikkerhetsansvarlige:
  Utstyr: se over og vedlikeholde klubbens utstyr, kassere defekt utstyr.
  Intervall: Fortløpende, minimum hver måned.

  Installasjoner: Se over og vedlikeholde innendørs klatrevegg på Porsnes. Bytte defekte plater, skruer og klatretak.
  Intervall: årlig rapport avgis til fylkeskommunen.
  Se over og vedlikehold utendørs klatrefelter, typisk utskifting av bolter eller fjerning av bolter på ruter hvor sikkerheten ikke kan ivaretas betryggende.
  Intervall: årlig ila. sesongen.

  Oversikt over ledere av aktiviteter
  Oppdatert liste er tilgjengelig på klubbens dropbox.
 3. Opplæring og informasjon
  Opplæringsprosedyre ligger på dropbox.

  Informasjonsplikt ved arrangementer
  Informasjon om sikkerhet skal være tilgjengelig og den enkelte arrangør plikter å få denne informasjonen ut til deltagere.
 4. Risiko og tiltak
  Prosedyrer, tiltaksplan med mer ligger på dropbox.
 5. Ulykkesoppfølging
  Retningslinjer og prosedyrer ligger på dropbox.
 6. Rutinerevisjon
  Skal gjøres årlig ved gjennomgang av HMS-systemet.
 7. Lover og forskrifter
  Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
  Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
  Brukerrettet veiledning til internkontrollforskriften
  Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukstjenester
  Veiledning for idrettslag; innhenting og håndtering av politiattester