Under 18

Vi får mange henvendelser fra foreldre som har barn som ønsker å klatre. Her kommer litt informasjon om hva klubben kan tilby dere.

Barn (til og med 12 år)
Barn tillates kun å klatre innendørs når foreldre, foresatt eller annen person som har ansvar for barnet er tilstede og sikrer barnet. Vedkomne må være over 18 år og ha topptau- eller brattkort.

Ungdom 1 (13 til og med 15 år)
Fra og med fylte 13 år kan ungdom ta topptau- eller brattkort. Ved bestått prøve er de skikket til å sikre andre som klatrer. Foreldre/foresatt/hallvakt el. person med ansvar for ungdommen må fortsatt være tilstede i hallen under sikring, men behøver ikke aktivt sikre selv.

Ungdom 2 (16 til og med 17 år)
Fra og med fylte 16 år kan ungdom med topptau- eller brattkort sikre andre under klatring i hallen. Foreldre / foresatt el. person med ansvar for ungdommen behøver ikke være tilstede under treningen.

Fra og med fylte 13 år kan vi gi (med basis i ungdommens modenhet og sikkerhetsteknikk/klatreforståelse) dispensasjon fra regelen om at foreldre/foresatt må være til stede.

For å benytte klatreveggen må man være medlem i Halden Klatreklubb og årskontigenten må være betalt.

Leave a Reply