Under 18

Vi får mange henvendelser fra foreldre som har barn som ønsker å klatre. Her kommer litt informasjon om hva klubben kan tilby dere.

Barn (til og med 12 år)
Barn tillates kun å klatre innendørs når foreldre, foresatt eller annen person som har ansvar for barnet er tilstede og sikrer barnet. Vedkomne må være over 18 år og ha topptau- eller brattkort.
NB! på onsdager har vi alltid hallvakt til stede, som kan sikre barnet ditt slik at det kan få prøvd seg på klatring, etterhvert vil vi at du som foreldre/foresatt tar topptaukurset.
Når er vi her på onsdager? Sjekk her.

Ungdom 1 (13 til og med 15 år)
Fra og med fylte 13 år kan ungdom ta topptau- eller brattkort. Ved bestått prøve er de skikket til å sikre andre som klatrer. Foreldre/foresatt/hallvakt el. person med ansvar for ungdommen må fortsatt være tilstede i hallen under sikring, men behøver ikke aktivt sikre selv.
NB! på onsdager har vi alltid hallvakt til stede, som kan sikre barnet ditt slik at det kan få prøvd seg på klatring, etterhvert vil vi at du som foreldre/foresatt tar topptaukurset.
Når er vi her på onsdager? Sjekk her.

Ungdom 2 (16 til og med 17 år)
Fra og med fylte 16 år kan ungdom med topptau- eller brattkort sikre andre under klatring i hallen. Foreldre / foresatt el. person med ansvar for ungdommen behøver ikke være tilstede under treningen.

Fra og med fylte 13 år kan vi gi (med basis i ungdommens modenhet og sikkerhetsteknikk/klatreforståelse) dispensasjon fra regelen om at foreldre/foresatt må være til stede.

For å benytte klatreveggen må man være medlem i Halden Klatreklubb og årskontigenten må være betalt.