Korpefjellet

Korpefjellet

OBS! alle skal parkere i sandhøla og gå de siste 300 meterne inn til veggen. Se bilde nederst på siden, parkering er anvist med gult.

Korpefjellet ligger i Tistedal (se nederst på siden for kartbilde) og dette er et nytt felt fra 2011. Det er pr. 2013 boltet fire ruter. Alle rutene er oppgitt til å være ca 30m lange. HKK anbefaler på bakgrunn av opplysningene vi har fått at det brukes 60 meters tau.

Rutene er ikke ledet ennå og forbeholdt de som har boltet rutene (siste informasjon om rutene har vi fra august 2012 så det er mulig de er gått pr. okt. 2013). Vanlig kutyme i klatrermiljøet er å la rutene være “fredet” for leding mens topptau er ok inntil rutene er gått eller gitt opp av rutesetter.  Alle ruter skal nå være førstebesteget, men vi mangler informasjon om bestiger(e) og endelig grad.
Vansklighetsgraden er rundt 6-/6/6+ .
Grunneier på toppen er positiv til at veggen skal brukes, og stiller parkeringsplass til disp.

Det er også mulighet for flere andre ruter på fjellet. Kun de 3 første rutene som ble boltet er tegnet inn på bildet, rute nummer 4 vet vi foreløpig ikke hvor går.
Oppdatering: Rute # 4 er den røde som er merket på bildet nederst på siden. Grad = ukjent.

Forklaringer:
NAT = naturlig sikret (kiler, kamkiler, hexer etc)
MIX = kombinasjon av naturlig sikret og borrebolter
BB = borrebolter
UK = ukjent

Rutenavn # gradering # førstebestiger(e) & årstall
1 Prosjekt # ca 6 BB # uten navn 1
2 Prosjekt # ca 6 BB # uten navn 2
3 Prosjekt # ca 6 BB # uten navn 3
4 Prosjekt # ca 6 BB # uten navn 4

korpefjellet2