Elgåfossen (is)

Det finnes lite informasjon om hvor det har vært klatret på is i regionen, og vi vet med sikkerhet kun om Elgåfossen og deler av Berby som har vært brukt og er brukt til isklatring. Elgåfossen kan stort sett deles opp i 2 partier, den venstre delen som er relativt enkel å klatre i og er typisk grad WI-3, mens høyre del av fossen er som oftest WI-4 og nesten alltid 90 grader. Sent på sesongen kan store deler av fossen innby til morsom mix-klatring.

Det finnes også et fint område til høyre for fossen ca. 300 meter bortover i skogen, der er det klatret mange linjer i et vannsig som er mellom 6 og 8 meter høyt og ca. 50 meter bredt.

I Berbyområdet er det stort sett klatret i lengre vannsig og vi mangler konkret informasjon om sted, lengde og vansklighetsgrad. Ta gjerne kontakt om du har noe utfyllende info om Berby-området!

Føreren er under arbeid, mer info kommer!
FELT 1 (i Fossen)

1) Den enkleste vei, 10-12 m, WI-3
Førstebestigere: Terje Blytt/Erik Blytt, mars 1994

2) Elgen kommer, 10 m, WI-3/4
Førstebestigere: Terje Blytt/Erik Blytt, mars 1994

1_is_elgaafossen1