Hallvakt 2020/2021

HKK har hallvakter tilstede i Porsneshallen 1 gang i uken (onsdager fra 17:00 – 19:00).
Disse kan du kontakte og spørre om klatring inne, kursing, utstyr etc.

Se vedlagte skjema for liste over hvem som er hallvakt fra 9/9 og ut medio juni 2021 (klikk for større bilde).

Leave a Reply