Hallvakt 2019/20

HKK har hallvakter tilstede i Porsneshallen 1 gang i uken (onsdager fra 17:00 – 19:00).
Disse kan du kontakte og spørre om klatring inne, kursing, utstyr etc.

Se vedlagte skjema for liste over hvem som er hallvakt fra 4/9 og ut medio juni 2020 (klikk for større bilde).


Leave a Reply