Hallvakt 2018/19

HKK har hallvakter tilstede i Porsneshallen 1 gang i uken (onsdager fra 17:00 – 18:30).
Disse kan du kontakte og spørre om klatring inne, kursing, utstyr etc.

Se vedlagte skjema for liste over hvem som er hallvakt fra 5/9 og ut mai 2018 (klikk for større bilde).

Leave a Reply